Vitajte u nás, kde vám radi pomožeme so šetrením peňaženky, ako aj s pomocou prírode.

PREVÁDZKOVÁ A MONITOROVACIA JEDNOTKA AS-RAINMASTER ECO

PREVÁDZKOVÁ A MONITOROVACIA JEDNOTKA AS-RAINMASTER ECO

 

Optimalizované zariadenie na využitie dažďovej vody v rodinnom dome.

AS-RAINMASTER ECO je plne automatická prevádzková a monitorovacia jednotka s čerpadlom, ovládaním a s integrovaným automatickým doplňovaním pitnej vody. Jednotka môže byť inštalovaná v pivnici, v garáži alebo v prízemnej technickej miestnosti každého rodinného domu. Dažďová voda je do jednotky čerpaná z akumulačnej nádrže, cez nasávaciu hadicu, a je ďalej rozvedená až k záhradnému zavlažovaniu, toalete alebo na plnenie práčky. Pokiaľ nie je v akumulačnej nádrži dostatok dažďovej vody, jednotka AS-RAINMASTER ECO automaticky prepne na zásobovanie pitnou vodou z radu, takže sa nikdy nestane, že by ste boli bez zdroja vody.

Najúspornejšie zariadenia na svete využívajúce dažďovú vodu
V priemernom porovnaní s ostatnými zariadeniami na dažďovú vodu šetrí AS-RAINMASTER ECO efektívne 75% energie. Prostredníctvom výrobku AS-RAINMASTERu ECO sme sa vydali novou a inteligentnou cestou. Výkon membránových čerpadiel pri AS-RAINMASTER ECO je optimálne prispôsobený typickým domácim spotrebičom.

Ekonomické šetrenie vody
O ekologickom prínose využívania dažďovej a šedej vody nemôže byť pochýb. AS-RAINMASTER ECO pomáha mnohými spôsobmi, využiť tieto vody aj ekonomicky. Významne nízka spotreba energie a tiež nižšia obstarávacia cena v porovnaní s obdobnými zariadeniami na využitie dažďových vôd, robí z jednotky veľmi kladne hodnotený výrobok. S jednotkou AS-RAINMASTER ECO bude teraz využitie dažďovej a šedej vody ekonomickejšie.

Tichá prevádzka
Hlučnosť viacstupňového odstredivého čerpadla dosahuje asi 65 dB(A). Jednotka AS-RAINMASTER ECO je veľmi tichá. Jej hlučnosť sa pohybuje okolo 48 dB(A). To znamená, že prakticky znižuje emisiu hluku. V minulosti bola hlučnosť čerpadla dažďových vôd taká vysoká, že jeho inštalácia do vnútorných priestorov rodinného domu nebola vôbec možná. To sa mení s príchodom zariadenia na využitie dažďovej vody RAINMASTER ECO.

Zodpovedajúci dizajn a premyslená ergonómia
Jednotka AS-RAINMASTER ECO na využitie dažďovej vody sa prezentuje jednoduchou eleganciou.

Technické detaily
Užívateľsky nenáročný systém pre údržbu, montáž a inštaláciu

Montáž jednotky AS-RAINMASTER ECO je veľmi jednoduchá. Jednotka je navrhnutá tak, aby mohla byť inštalovaná na stenu. Membránové čerpadlo vo vnútri jednotky AS-RAINMASTER ECO môže bežať na sucho a nie je teda potrebné ho pred prvým spustením zavodňovať. Vďaka tomu je uvedenie jednotky do prevádzky veľmi jednoduché a komfortné.

 

Systémové využitie dažďovej vody

Jednotka AS-RAINMASTER ECO môže byť použitá takmer pre všetky typy akumulačných nádrží pre dažďové vody. S výhodou ju je možné inštalovať do novostavieb alebo pri rekonštrukcii existujúcich rodinných domov. Tiež pri zariadeniach na využívanie šedej vody alebo iných systémov je možné jednotku AS-RAINMASTER ECO použiť na zásobovanie spotrebičov.

 

1 jednotka AS-RAINMASTER ECO
2 prípojka na pitnú vodu
3 expanzná nádržka na výtlačnom potrubí
4 tlakové potrubné vedenie k spotrebičom
5 hladinový snímač (plavák)
6 sacia potrubná trasa pre vyčistené šedé vody
7 núdzový prepad
8 nátok šedých vôd
9 núdzový prepad zariadenia pre šedej vody

 

 

1 jednotka AS-RAINMASTER ECO na využitie dažďovej vody
2 prípojka na pitnú vodu
3 expanzná nádržka na výtlačnom potrubí
4 tlakové potrubné vedenie k spotrebičom
5 hladinový snímač (plavák)
6 sacia potrubná trasa
7 núdzový prepad
8 filter dažďovej vody - AS-PURAIN
9 plávajúci sací filter
10 upokojovací systém pritekajúcej vody
11 ochranné potrubie pre saciu potrubnú trasu a kábel hladinového snímača
12 nátok dažďovej vody
13 stenová priechodka

 

 

Bezpečnosť na prvom mieste

Čerpadlá, ovládanie a hladinový snímač jednotky AS-RAINMASTER ECO beží pod nízkym napätím pre vyššiu bezpečnosť. Napájanie jednotky má všetky potrebné medzinárodne uznávané certifikáty.

Alternatívne je možné jednotku AS-RAINMASTER ECO tiež prevádzkovať priamo z napájacieho zdroja jednosmerného napätia (24V), ako je napríklad u fotovoltaických systémov.

V jednotke AS-RAINMASTER ECO je zamedzené úniku úžitkovej vody do vody pitnej. Zariadenie bolo testované a certifikované v nemeckých autorizovaných skúšobniach, kde bola kvalita a bezpečnosť podrobená najprísnejšiemu testovaniu.

 

 

Príslušenstvo
AS-RAINMASTER ECO-FS
Svetelný indikátor stavu hladiny, ktorý je navrhnutý a vyrobený špeciálne na použitie do jednotky AS-RAINMASTER ECO. Vďaka tomu budete mať výšku hladiny vo vašej akumulačnej nádrži stále na očiach. Sacia garnitúra Sacia hadica

AS-RAINMASTER ECO - referencie
AS-RAINMASTER ECO pomáha šetriť vodou v stále viacerých krajinách sveta. Počas prvého roku od uvedenia na trh si už jednotku zaobstaralo viac ako 1500 spokojných zákazníkov, ktorí ušetria so zariadením AS-RAINMASTER ECO veľké množstvo vody a energie.