Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Univerzálne podmienky ochrany osobných údajov, použiteľné pre GDPR. Podmienky ochrany osobných úda...

Ochrana osobných údajov - informácie

Čo sú osobné údaje? Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identi...

Moje osobné údaje

Moje osobné údaje   Zásady práce s Vašimi údajmi Sme spoločnosť Waterio s.r.o. Prevádzkujem...

ePrivacy

Prenosnosť údajov Máte právo mať kedykoľvek prístup k svojim osobným údajom. To zahŕňa informácie o...