Moje osobné údaje

Moje osobné údaje

 

Zásady práce s Vašimi údajmi

Sme spoločnosť Waterio s.r.o.

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach https:/www.waterio-shop.sk

Pri predaji tovaru a  prevádzkovaní našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 1. Spracúvanie osobných údajov
 2. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to: Meno, Priezvisko, Adresa, , IP Adresa, č.ú., e-mail, tel.č., v prípade firmy, tak aj firemné údaje v rozsahu nutnosti pre vystavenie faktúry a doručenia.

 Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom dodania tovaru.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 720 dní od našej poslednej komunikácie. 

 1. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: Meno, Priezvisko, Adresa, e-mail, tel.č., v prípade firmy, tak aj firemné údaje v rozsahu nutnosti pre vystavenie faktúry a doručenia.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné). 

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a potom 720 dní od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

 1. Newslettery (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozposielanie našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

2 roky od vášho posledného nákupu. Z rozposielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: info@waterio-shop.sk

 1. Kto sa k údajom dostane? 

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy: Shopify (spoločnosť Shopify International Limited, 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland, DIČ IE3347697KH)
 • spoločnosť zabezpečujúca prepravu tovaru: DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35834498, IČ DPH: SK2021648739, OR OS BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B
 • poskytovateľ hostingu a e-mailových kont: WY (Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 82109, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52486567, IČ DPH: SK2121061899, OR OS BA1, oddiel SA, Vklad č. 6989/B
 • poskytovateľ platobnej brány: Mollie B.V., with offices at Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam. Mollie B.V. has a license for the provision of payment services in conformity with the Financial Supervision Act (Wft), and is as such under the supervision of De Nederlandsche Bank
 • poskytovateľ GDPR a Cookies: Pandectes.io.
 • poskytovateľ dátovej analýzy: Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Žiadne osobné dáta nie sú zbierané s výhradou IP adries, ktoré sú do 14 mesiacov od poslednej návštevy zmazané.

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

 • Poddružené aplikácie prevádzkovateľa e-shopovej platformy Shopify

Osobné údaje spracovávame iba na území všetkých štátov zemegule.

III. Čo by ste ďalej mali vedie 

V našej spoločnosti máme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@waterio-shop.sk alebo na tel.č. +421 908 80 30 90.

 1. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

Používané súbory cookies:

Technický názov

Vydávateľ

Účel a popis cookies

Doba trvania

Meno a Priezvisko

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

Dátum narodenia

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

Adresa

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

Telefónne číslo

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

E-mail

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

IP adresa

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

Prehliadač a typ zariadenia

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

Ostatné dáta, ktoré boli odsúhlasené vytvorením personalizovaného prostredia na našom účte, písomnou korešpondenciou alebo cez telefón.

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 1. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č.5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, ba@soi.sk, tel.č. 02/58272172, 02/58272104, fax.č. 02/58272170 alebo sa obrátiť na súd. 

Tieto zásady sú účinné od 01.01.2022