Vitajte u nás, kde vám radi pomožeme so šetrením peňaženky, ako aj s pomocou prírode.

Podmienky ochrany osobných údajov - GDPR

Sme spoločnosť Waterio Group s.r.o.

 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.waterio-shop.sk

 

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

I. Spracúvanie osobných údajov

 

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to: Meno, Priezvisko, Adresa, e-mail, tel.č., v prípade firmy, tak aj firemné údaje v rozsahu nutnosti pre vystavenie faktúry a doručenia.

 

Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom dodania tovaru.

 

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 720 dní od našej poslednej komunikácie.

 

 

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: Meno, Priezvisko, Adresa, e-mail, tel.č., v prípade firmy, tak aj firemné údaje v rozsahu nutnosti pre vystavenie faktúry a doručenia.

 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

 

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a potom 720 dní od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

 

 

C. Newsletter (komerčná komunikácia) 

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozposielanie našich noviniek.

 

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

2 roky od vášho posledného nákupu. Z rozposielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: pavol.tkac@wateriogroup.sk

 

 

II. Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy a platobnej služby Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
 • spoločnosť zabezpečujúca prepravu tovaru DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35834498, IČ DPH: SK2021648739, OR OS BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B
 • poskytovateľ hostingu a e-mailových kont WY (Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 82109, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52486567, IČ DPH: SK2121061899, OR OS BA1, oddiel SA, Vklad č. 6989/B
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb Tatra banka, a. s., IČO: 00 686 930, sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 71/B

 

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

 • Poddružené aplikácie prevádzkovateľa e-shopovej platformy Shoptet

 

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 

V našej spoločnosti máme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese pavol.tkac@wateriogroup.sk poprípade jakub.benysek@wateriogroup.sk alebo zavolajte na tel. č. +421908803090 alebo +421915409071.

IV. Používanie súborov cookies 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

Používané súbory cookies:

 

Technický názov

Vydávateľ

Účel a popis cookies

Doba trvania

Meno a Priezvisko

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

Dátum narodenia

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

Adresa

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

Telefónne číslo

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

E-mail

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

IP adresa

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

Prehliadač a typ zariadenia

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

Ostatné dáta, ktoré boli odsúhlasené vytvorením personalizovaného prostredia na našom účte, písomnou korešpondenciou alebo cez telefón.

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č.5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, ba@soi.sk, tel.č. 02/58272172, 02/58272104, fax.č. 02/58272170 alebo sa obrátiť na súd.

 

Tieto zásady sú účinné od 01.04.2023

Sme spoločnosť Waterio Group s.r.o.

 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.waterio-shop.sk

 

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

I. Spracúvanie osobných údajov

 

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to: Meno, Priezvisko, Adresa, e-mail, tel.č., v prípade firmy, tak aj firemné údaje v rozsahu nutnosti pre vystavenie faktúry a doručenia.

 

Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom dodania tovaru.

 

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracovávať najdlhšie 720 dní od našej poslednej komunikácie.

 

 

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: Meno, Priezvisko, Adresa, e-mail, tel.č., v prípade firmy, tak aj firemné údaje v rozsahu nutnosti pre vystavenie faktúry a doručenia.

 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

 

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a potom 720 dní od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

 

 

C. Newsletter (komerčná komunikácia) 

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozposielanie našich noviniek.

 

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

2 roky od vášho posledného nákupu. Z rozposielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: pavol.tkac@wateriogroup.sk

 

 

II. Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy a platobnej služby Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
 • spoločnosť zabezpečujúca prepravu tovaru DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35834498, IČ DPH: SK2021648739, OR OS BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B
 • poskytovateľ hostingu a e-mailových kont WY (Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 82109, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52486567, IČ DPH: SK2121061899, OR OS BA1, oddiel SA, Vklad č. 6989/B
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb Tatra banka, a. s., IČO: 00 686 930, sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 71/B

 

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

 • Poddružené aplikácie prevádzkovateľa e-shopovej platformy Shoptet

 

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 

V našej spoločnosti máme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese pavol.tkac@wateriogroup.sk poprípade jakub.benysek@wateriogroup.sk alebo zavolajte na tel. č. +421908803090 alebo +421915409071.

IV. Používanie súborov cookies 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

Používané súbory cookies:

 

Technický názov

Vydávateľ

Účel a popis cookies

Doba trvania

Meno a Priezvisko

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

Dátum narodenia

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

Adresa

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

Telefónne číslo

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

E-mail

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

IP adresa

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

Prehliadač a typ zariadenia

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

Ostatné dáta, ktoré boli odsúhlasené vytvorením personalizovaného prostredia na našom účte, písomnou korešpondenciou alebo cez telefón.

Zákazník, Predajca

Nutné na spracovanie objednávky

Po dobu doručenia objednávky a po dobu ochrannej lehoty

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č.5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, ba@soi.sk, tel.č. 02/58272172, 02/58272104, fax.č. 02/58272170 alebo sa obrátiť na súd.

 

Tieto zásady sú účinné od 01.04.2023