Pivnica Kolomaki Quick 2 - 2000

Kód: 230
Neohodnotené
Značka: Kolomaki
€20 000 –73 %
Quick 2 2000 jpeg
€20 000 –73 % €5 444,50 €5 444,50 / 1 ks
Skladom

Kompaktná pivnica s horizontálnymi dverami.

Detailné informácie

Podrobný popis

Popis výrobku

Robustná, moderná koreňová pivnica s horizontálnym vstupom na použitie v rovine alebo pod budovou. Plne prefabrikovaný a pripravený na betónovanie, pivnica sa inštaluje rýchlo, ľahko a lacno. S hĺbkou pivnice až 2,5 metra je vo vnútri udržiavaná optimálna teplota.

Užívateľsky prívetivé schodisko s klasickými schodmi a širokým vstupom robí pivnicu ešte pohodlnejším a príjemnejším. Umožní vám vstúpiť, hoci máte plné ruky.

Značný počet bočných rebier s kovovými výstuhami pevne pripevňuje plastovú pivnicu k liatemu betónu a vytvára štruktúru, ktorá najlepšie využíva výhody každého materiálu. Sila a pevnosť kovu a betónu, rovnako ako dlhodobá životnosť, vzduchotesnosť a vodotesnosť polypropylénu.

Kombinácia prémiových plastov a najmodernejších technológií zvárania zaistí, že pivnica vydrží po celú dobu životnosti ako ktorákoľvek iná. Nie je nutná žiadna zvláštna údržba, ani nie je nutné ošetrovať na odolnosť proti korózii!

V pivnici je dostatok miesta pre početné veľké police, stojany na víno a ďalšie kusy nábytku podľa vášho výberu. Okrem toho schopnosť šikovného dizajnu prepojiť moduly umožňuje prakticky nekonečný úložný priestor.

Táto pivnica je k dispozícii v rôznych veľkostiach.

 

Technické charakteristiky

Plocha podlahového priestoru (m2) 4,4
Celkové rozmery (VxDxŠ, mm) 2500*4570*2400
Hmotnosť (kg) 440
Vchodové dvere áno
Schody áno
Vstup horizontálny
Betónová výstuž áno
Rebrá áno

 

 

Služby
Doručenie:

Doručenie bunkra nie je drahé, pretože je doručované bežnou dopravou bez zvláštneho povolenia po SR a Európe. Cena je stanovená individuálne a nie je zahrnutá v cene bunkra.

Kontaktujte nás prosím pre cenu dopravy.

Tel: +421 908 803 090

Email: info@waterio.sk

 

 

Montáž


Inštalácia bunkra na obetónovanie Kolomaki Quick:

Bunker na obetónovanie je vhodný aj do miest s vyšším statickým zaťažením.

Postup inštalácie:

Bunker usadzujeme na zhutnenú a vyrovnanú 100mm hrubú vrstvu kameniva frakcie 8/16.

Bunker usadíme pomocou mechanizácie. Po usadení bunkra vyhotovíme na dno betónovú dosku s výškou 100 mm. Z dôvodu zaťaženia pri obetónovaní je po vytuhnutí podlahy bunkra nutné podoprieť strop pomocou 4ks stojok a jedného roznášajúceho dreveného nosníka v strede stropu.

Steny bunkra musia byť pred obetónovaním vystužené pomocou 2 pozdĺžnych drevených hranolov 80/80 mm umiestnených vo výške 500 a 1000 mm. Tieto hranoly budú rozopreté pomocou horizontálnych drevených rozpier 80/80 mm umiestnených zhruba po štvrtinách dĺžok nosníkov. Až potom je možné vybetónovať steny bunkra. Pokiaľ je bunker inštalovaný v miestach s vysokou hladinou spodných vôd, musí byť okolo bunkra zaistená drenáž s odvodom vody mimo bunker. Pivnica nie je určená do miest so spodnou vodou.

V jeden deň nesmieme betónovať viac ako 100 cm výšky bunkra. Hrúbka betónu okolo bunkra je odporúčaná 150 mm.

Odstojkovanie a odstránenie vzpier môže byť vykonané až po dostatočnom zatuhnutí betónu – minimálne 10 dní.

Stavebný výkop:

Stavebný výkop musí byť vykopaný na dostatočne veľkej ploche, aby bola dodržaná šírka pracovného priestoru. Svahovanie, prípadne paženie výkopu vyplynie z miestnych geologických podmienok. Odporúčané sklony stien stavebnej jamy sú:

Druh horniny  Pomer výšky k pôdorysné dĺžke svahu
Prachovitá hlina 1 : 0,25
Ílovitý štrk 1 : 0,25
Hlina 1 : 0,25 – 1 : 0,5
Íl 1 : 0,25 – 1 : 0,5
Ílovitý štrk 1 : 0,25 – 1 : 0,5
Ílovitý piesok 1 : 0,5
Balvanitý piesok 1 : 0,75
Hlinitý piesok 1 : 1
Piesčitá hlina 1 : 1
Piesčitý štrk 1 : 1
Skalné horniny 1 : 0,5 – 1 : 0,2


V prípade zložitejších geologických podmienok stanoví zabezpečenie stien výkopu statík.

Rozmery stavebného výkopu sú dané typom pivnice - viď. výkres. Maximálna výška násypu pri štandardnej inštalácii je nad bunkrom 40 cm.

Umiestnenie voči budovám:

Bunker nesmie byť zastavený. Zaťaženie spôsobené akoukoľvek stavbou by mohlo viesť k deformácii pivnice. Bunker musí byť vzdialený od stavby minimálne 1 meter.

Umiestnenie vo svahu:

V prípade umiestnenia bunkra vo svahu je nevyhnutná kontrola terénu, aby sa zabránilo zosuvu zeminy, alebo iným komplikáciám. Statický výpočet a posúdenie vhodnosti stability podložia alebo svahu vykonáva statik alebo projektant stavby zakaždým, keď je bunker umiestnený do svahu.

Neštandardná montážna situácia:

Zo strany statika alebo projektanta stavby musia byť posúdené všetky neštandardné montážne situácie, aby sa vylúčilo možné poškodenie, alebo hroziace nebezpečenstvo. Na základe projektu musí byť dodatočne zaistený statický posudok spracovaný odborne spôsobilou oprávnenou osobou.

Preprava:

Prepravu, nakladanie a vykladanie bunkra je potrebné vykonať s opatrnosťou. Údery počas nakladania a vykladania nie sú povolené. Upevnenie pivnice počas prepravy sa musí vykonávať opatrne, nie je dovolené použiť nadmernú silu, ktorá môže viesť k deformácii telesa výrobku. Odporúča sa nakladať a vykladať bunker pomocou žeriava, bagru alebo VZV.

Dodatočné parametre

Kategória: Pivnice k obetónovaniu
Záruka: 2 roky
Hmotnosť: 440 kg

Pivnica Kolomaki Quick